Akt USC – pytania i odpowiedzi

Q1. Gdzie mogę pobrać akt stanu cywilnego?

A1. W momencie, w którym urzędnik stanu cywilnego rejestruje zawarte małżeństwo czy urodzenie dziecka, to akt otrzymujemy od razu, za darmo. Gdy jednak zachodzi konieczność pobrania kolejnej wersji, wówczas należy się zgłosić do urzędu stanu cywilnego celem pobrania dokumentu, jeśli potrzebujemy wersji papierowej.

Q2. Czy akt urodzenia muszę pobrać osobiście?

A2. Nie ma takiej konieczności. Można to zlecić osobie trzeciej (znajomemu, członkowi rodziny lub firmie pośredniczącej), która za okazaniem upoważnienia może pobrać odpowiednie zaświadczenie.

Q3. Co należy przygotować, aby uzyskać akt stanu cywilnego?

A3. Celem uzyskania dokumentu należy dostarczyć do urzędu odpowiedni wniosek z prośbą o odpis aktu stanu cywilnego (można go uzyskać w urzędzie lub pobrać on-line), potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, upoważnienie (jeśli działamy w czyimś imieniu), dowód osobisty lub paszport, jako dokument potwierdzający tożsamość.

Q4. Ile kosztuje uzyskanie aktu stanu cywilnego?

A4. Opłata skarbowa za wydanie odpisu skróconego wynosi 22 zł, a zupełnego 33 zł. Dodatkowo należy opłacić 17 zł, jeśli w naszym imieniu akt pobiera osoba trzecia.

Q5. Czy istnieje możliwość uzyskania aktu stanu cywilnego bez dokonywania płatności?

A5. Ustawa o opłacie skarbowej ustala sytuacje, w których akt można pobrać za darmo. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli dokumentu potrzebujemy w celu uzyskania dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), świadczenia socjalnego, pomocy społecznej, do dołączenia do dokumentów składanych w ZUS-ie (np. a celu otrzymania ubezpieczenia społecznego czy też zdrowotnego), stwierdzenia alimentów, przyznania opieki, kurateli, adopcji czy też podjęcia zatrudnienia, albo otrzymania wynagrodzenia za pracę.

Dodaj komentarz